WEGOVY

Wegovy er et godkendt middel til vægtkontrol hos voksne med overvægt og svær overvægt. Det bruges sammen med kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægttab og vægtvedligeholdelse.

 

Pga. meget stort efterspørgsel og  begrænsede ressourcer har vi på Hedensted Lægehus valgt at prioritere patienter med betydelig helbredsmæssig risiko på grund af deres overvægt og som er motiverede for langvarig behandling og livsstilsændringer.

 

Kontakt Lægehuset og få en tid hos sygeplejersken for at vurdere, om Wegovy er passende ud fra følgende kriterier:

  • BMI > 35 og mindst én fedmerelateret sygdom/tilstand
  • BMI > 40 uden fedmerelaterede sygdomme efter lægefaglig vurdering

 

Under behandlingen med Wegovy skal vægttabet evalueres regelmæssigt. Bivirkninger kan forekomme, og der er risiko for vægtøgning ved behandlingsophør. Behandling er dyr og ikke-tilskudsberettiget. Behandlingsvarighed er minimum 2 år

 

Behandlingen med Wegovy evalueres efter 3 måneder og fortsætter kun, hvis der er opnået et klinisk relevant vægttab på mindst 5% af udgangsvægten. Herefter bør behandlingen evalueres hver 3.-4. måned det første år.

 

Kontakt Lægehuset for yderligere information og opfølgning.

 

Hedensted Lægehus september 2023