MEDICINSK CANNABIS

Fra den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft.

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed frarådet praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis

I Hedensted Lægehus udskriver vi foreløbigt ikke medicinsk cannabis til patienterne. Du kan læse mere ved at klikke her.