MEDICINSK CANNABIS

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed frarådet praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis