VACCINATION: COVID-VACCINATION / INFLUENZA / PNEUMOKOK

 

 

 

Hedensted Lægehus tilbyder vaccination for COVID-19, influenza og pneumokoksygdom (lungebetændelse) til udvalgte grupper fra 1. oktober 2022 til 15. januar 2023. 
 

Covidvaccination gives dog til og med 1. marts 2023: Ønskes denne vaccine, skal vi bede jer ringe til klinikken mhp. at blive sat på en kort venteliste, så vi undgår spild af vaccinerne efter de er blandet op. Man vil blive ringet op mhp. tid, når der er nok tilmeldte.

 

Vi anbefaler covid-19-vaccination til:

-Alle personer på 50 år og derover.

-Personer under 50 år, som er i særlig øget risiko samt gravide

-Sundheds- og plejepersonale samt personale i dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko

-Pårørende til personer i særlig øget risiko

-Personer på 18 år og derover, som ikke tidligere er blevet vaccineret, vil fortsat have mulighed for at blive vaccineret.